Telefon :0216 344 54 07
  • TAHSİLAT SORUNUNUZ MU VAR?
    TAHSİLAT SORUNUNUZ MU VAR?
    Tahsilatta çözüm ortağı olmak,geciken alacaklarınızı en hızlı,en güzel şekilde tahsil için bir telefon kadar yakınız.
  • Erşen&Karaoğlan Hukuk Bürosu
    Erşen&Karaoğlan Hukuk Bürosu
    Hukuki tahsilatı, hızlı, çözüm odaklı, ekonomik şekilde yapan, bu tahsilatı gerçekleştirirken de alacaklıya ve borçluya kazandıran güçlü, dinamik ekiptir.

HİZMETLERİMİZ

EKİBİMİZ

Erşen&Karaoğlan Hukuk Bürosu, hukuki tahsilatı, hızlı, çözüm odaklı, ekonomik şekilde yapan, bu tahsilatı gerçekleştirirken de alacaklıya ve borçluya kazandıran güçlü, dinamik ekiptir.

BLOG

BAM Kararlarında; Tek Satıcılık Sözleşmesi ve Portföy Tazminatı

BAM Kararlarında; Tek Satıcılık Sözleşmesi ve Portföy Tazminatı

Tek satıcılık sözleşmesinin sona ermesiyle, tek satıcının oluşturduğu müşteri çevresi sağlayıcıya (veya sağlayıcı da, yeni tek satıcıya) devredilecek olup, sağlayıcı herhangi bir emek harcamaksızın sahip olduğu bu müşteri çevresinden kazanç sağlamaya devam edecektir. Tek satıcının sağlayıcıya yapmış olduğu bu kazandırmanın karşılığının denkleştirilmesi düşüncesi ile portföy tazminatı ortaya çıkmıştır.

DETAY
BOŞANMA DAVALARINDA: –AF/AFFEDİLMİŞ OLMA- SAVUNMASI

BOŞANMA DAVALARINDA: –AF/AFFEDİLMİŞ OLMA- SAVUNMASI

Boşanma, eşlerin karşılıklı sevgi, saygı, bağlılık, güven ve yaşam boyu mutluluk beklentileriyle sürdürdükleri evliliklerinde, bu beklentilerinin karşılanamaması sonucunda evlilik birliğini yasal olarak sonlandırılmasıdır. Bu sosyal birliktelik içinde ortaya çıkan kimi sorunların eşlerce affedilmiş olması, boşanma davasında kusura esas alınmaması sonucunu doğurmakta olup bu yazımızla boşama davası özelinde bir savunma olarak af/affedilmiş olma iddiasını ele alacağız.

DETAY
Motorlu Araçların Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satışı

Motorlu Araçların Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satışı

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesi, sözleşmeye konu olan taşınır mülkiyetinin, sözleşmeyle belirli yâda belirlenebilir satış bedeli tamamen ödeninceye kadar satıcıda kalmak koşuluyla yapılan bir satış sözleşmesidir ki; bu sözleşme türünde satıcı, bedel ödeninceye kadar malik kalmaya devam eder. Bu sözleşme iki tarafa borç yükleyen, atipik, rızai bir sözleşme olup resmi şekle tabidir. Ayrıca sözleşmenin, üçüncü kişilerin TMK md. 988 uyarınca hak iktisabını engelleyici mahiyette devralanının yerleşim yeri noterliğince tutulan mülkiyeti muhafaza siciline şerhi gerekmektedir.

DETAY