Telefon :0216 344 54 07
BAM Kararlarında; Tek Satıcılık Sözleşmesi ve Portföy Tazminatı

BAM Kararlarında; Tek Satıcılık Sözleşmesi ve Portföy Tazminatı

Tek satıcılık sözleşmesinin sona ermesiyle, tek satıcının oluşturduğu müşteri çevresi sağlayıcıya (veya sağlayıcı da, yeni tek satıcıya) devredilecek olup, sağlayıcı herhangi bir emek harcamaksızın sahip olduğu bu müşteri çevresinden kazanç sağlamaya devam edecektir. Tek satıcının sağlayıcıya yapmış olduğu bu kazandırmanın karşılığının denkleştirilmesi düşüncesi ile portföy tazminatı ortaya çıkmıştır.

DETAY
BOŞANMA DAVALARINDA: –AF/AFFEDİLMİŞ OLMA- SAVUNMASI

BOŞANMA DAVALARINDA: –AF/AFFEDİLMİŞ OLMA- SAVUNMASI

Boşanma, eşlerin karşılıklı sevgi, saygı, bağlılık, güven ve yaşam boyu mutluluk beklentileriyle sürdürdükleri evliliklerinde, bu beklentilerinin karşılanamaması sonucunda evlilik birliğini yasal olarak sonlandırılmasıdır. Bu sosyal birliktelik içinde ortaya çıkan kimi sorunların eşlerce affedilmiş olması, boşanma davasında kusura esas alınmaması sonucunu doğurmakta olup bu yazımızla boşama davası özelinde bir savunma olarak af/affedilmiş olma iddiasını ele alacağız.

DETAY
Motorlu Araçların Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satışı

Motorlu Araçların Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satışı

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesi, sözleşmeye konu olan taşınır mülkiyetinin, sözleşmeyle belirli yâda belirlenebilir satış bedeli tamamen ödeninceye kadar satıcıda kalmak koşuluyla yapılan bir satış sözleşmesidir ki; bu sözleşme türünde satıcı, bedel ödeninceye kadar malik kalmaya devam eder. Bu sözleşme iki tarafa borç yükleyen, atipik, rızai bir sözleşme olup resmi şekle tabidir. Ayrıca sözleşmenin, üçüncü kişilerin TMK md. 988 uyarınca hak iktisabını engelleyici mahiyette devralanının yerleşim yeri noterliğince tutulan mülkiyeti muhafaza siciline şerhi gerekmektedir.

DETAY
GÜVENLİK SORUŞTURMASI NETİCESİNDE ULAŞILAN BİLGİ VE KANAATİN; SOMUT, GÜVENİLİR, TEYİT EDİLEBİLİR NİTELİKTE OLMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NETİCESİNDE ULAŞILAN BİLGİ VE KANAATİN; SOMUT, GÜVENİLİR, TEYİT EDİLEBİLİR NİTELİKTE OLMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI

Özü: Kamu görevlisi olmak isteyenlerle ilgili güvenlik araştırması yapılırken, ulaşılan bilgi ve kanaatin, somut, güvenilir, teyit edilebilir nitelikte olması, tahmine, tasavvura ve önyargıya dayalı olmaması, aynı yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle de desteklenmesi, bu inceleme ve değerlendirmenin hukuken denetlenebilir nitelikte olması gerekir.

DETAY
Kira artış oranında değişiklik!

Kira artış oranında değişiklik!

Konut ve çatılı işyeri kiralarında, kira artış oranında değişiklik getiren 7161 Sayılı Kanun 18.01.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DETAY
TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SORUMLULUK

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SORUMLULUK

Trafik kazası nedeniyle oluşan tazmini hakkında

DETAY
İş Hukuku

İş Hukuku

Kıdemli işçinin asgari ücretle çalıştırıldığı iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır.

DETAY