Telefon :0216 344 54 07

İşverenler Neden Dava Kaybeder

İşverenler neden dava kaybeder?

** Av. Coşkun OĞUZHAN 

Günümüzde iş ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklar süratle artmakta ve iş davalarının ezici çoğunluğunu işçiler kazanmaktadır. Bu durum karşısında sonucu kabullenemeyen işverenlerin olduğu açık bir gerçek olmakla birlikte tabiri caizse “günah keçisi” arayışı ancak işverenlerin iş hukuku özelinde bilgilendirilmesi yoluyla giderilebileceği kanaatindeyiz. Bu nedenle iş bu kısa yazıda davaların kaybedilme nedenleri kısaca belirtmek istiyoruz.

1-      Çalışanınızın gerçek maaşı ile resmi maaşı arasında fark var ise,

2-      Haftalık 45 saat üzeri çalışma yaptırılmasına rağmen fazla mesai ücreti maaş bordosunda tahakkuk ettirilmiyor veya ödenmiyorsa,

3-      Hafta tatili, milli-dini bayramlarda çalışma yaptırılmasına rağmen hak edilen ücret maaş bordosunda tahakkuk ettirilmiyor veya ödenmiyorsa,

4-      İşçinin ücretleri 20 gün geçmesine rağmen ödenmezse,

5-      İşçinin ücretinde indirime gidilirse,

6-      Çalışanlarınıza ücretlerini banka yoluyla ödemez ya da yaptığını ödeme karşılığında detaylı bordro verip bunları imzalatmazsa,

7-      Fesih ihbarını işçiye kanunla belirlenen şekle uygun yapmazsanız,

8-      Kanunda belirtilen gerekli olan hallerde işçinin savunmasını almadan sözleşmeyi feshederseniz,

9-      İşçi özlük dosyasını, bir işçiyle ilgili tutulması gereken tüm belgeleri düzgün tutup istenildiği zaman bunları mahkemeye vermezseniz,

10-  İş kazasını zamanında gerekli yerlere bildirmez ve kendi yöntemleriniz ile çözmeye çalışırsanız,

11-  İşini düzgün yapan işçiye işiyle ilgili olmayan konularda sorumluluk yükler ve bu konularla ilgili nedenlerle sözleşmesini feshederseniz,

12-  Gerçekten sözleşmeyi feshetme konusunda haklı bir nedeniniz olsa bile kanunda ön görülen sürelerde sözleşmeyi feshetmezseniz.

13-  İşçiyle işveren arasında yaşanan basit bir anlaşmazlığı insan kaynakları teknikleriyle çözmek yerine kızgınlıkla büyütür, dava açılmasını beklerseniz.

Dolaysıyla davanın işveren lehine sonuçlanabilmesi, işverenin; kanunen düzenlenmiş tüm mükellefiyetlere uygun, keyfiyetten uzak, kurumsal ve profesyonel insan kaynakları politikasına dayalı yönetim tarzına haiz olması halinde mümkündür.

İşverenler Neden Dava Kaybeder