Telefon :0216 344 54 07

Kira artış oranında değişiklik!

Konut ve çatılı işyeri kiralarında, kira artış oranında değişiklik getiren 7161 Sayılı Kanun 18.01.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

*** Av. Mustafa ERŞEN

Konut ve çatılı işyeri kiralarında, kira artış oranında değişiklik getiren 7161 Sayılı Kanun 18.01.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kira artışları Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre yapılmaktadır.  Kanuna göre, sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları Yİ-ÜFE’ye göre artırılmaktaydı. Geçmiş yıllarda Yİ-ÜFE artışı, genellikle TÜFE'nin altında kalmasına rağmen son üç yıldır Yİ-ÜFE’nin daha fazla yükseliş göstermesi nedeniyle kanun koyucu tarafından değişikliğe gidilerek; kira artışı yapılacak aydan geriye doğru son 12 aylık dönemdeki tüketici fiyatları endeksi ortalama değişim oranı, kira artışında üst sınırı oluşturacaktır. 

7161 Sayılı Kanun Madde 56 - 11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü fıkrasına “kararlaştırılmışsa,” ibaresinden sonra gelmek üzere “20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla,” ibaresi eklenmiştir.
 

 Tablo-1’de gösterilen TÜİK verilerine göre 2017-2018 Aralık ayı ÜFE değişim oranı 33,64 olarak açıklanmıştı. Bu değişiklikle birlikte zam artış oranı %33,64 yerine %16,33’e geri çekilerek kira artışlarında yaşanacak fahiş artışların önünde geçilmiş oldu.  
OCAK 2019 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASI İLE 2019 OCAK ZAMMI
Kirası 500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 81,65
Kirası 750 TL olanlar İçin Zam Tutarı 122,47
Kirası 1.000 TL olanlar İçin Zam Tutarı 163,30
Kirası 1.500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 244.95
Kirası 1.750 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 285,78
Kirası 2.000 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 326,60
Kirası 2.500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 415,75
Kirası 3.000 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 498,90
Kirası 3.500 TL Olanlar İçin Zam Tutarı 571,55

 

Kira artış oranında değişiklik!