Telefon :0216 344 54 07

Söz Uçar Yazı Kalır(Hukuki Destek Departmanı)

HUKUKİ DESTEK VE DANIŞMANLIK DEP.

ERŞEN&KARAOĞLAN HUKUK BÜROSU ©2014

Adres: Erşen & Karaoğlan Plaza Alemdağ Cad. No:422 (TEB Bankası üstü) Ümraniye-İstanbul

Telefon: 0 216 344 54 07 - 0216 344 70 05 Fax: 0 216 344 98 43

Her şeyi kâğıda dökmenin faydaları:

 İspat kolaylığı sağlar.

 Arşiv oluşturmanıza fayda sağlar.

 Kurumsal bir hafıza oluşturur.

 Gelecek planlamanıza katkıda bulunur.

Hukukumuzda başlıca kurallar:

1- Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle ikibinbeşyüz Türk Lirasından aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz. (HMK m. 200)

2- Basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğü,

3- Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.

4- Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.(TTK m.18/f.3)

5- Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.(TTK m. 64)

Bunun gibi birçok kural, günlük hayatta yapmakta olduğumuz işlemlerinin ispatı bakımından yazılı olması gerektiği ifade etmektedir. Unutmayınız söz uçar, unutulur; yazı kalır!...

Çözüm ortağınız, iyi günler diler.

Söz Uçar Yazı Kalır(Hukuki Destek Departmanı)