Telefon :0216 344 54 07

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SORUMLULUK

Trafik kazası nedeniyle oluşan tazmini hakkında

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI

TRAFİK KAZALARINDAN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLAR

 

DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

Trafik kazası sonucunda ölüm meydana gelmişse; ölenin desteğinden mahrum kalan kişilerin talep edecekleri tazminat türüdür. Ölenin ailesi (eşi, annesi, babası, çocuğu), destek aldığını ispatlamak kaydıyla 3. kişiler ölüme sebebiyet verenden veya sigorta şirketinden yâda şartları bulunmak kaydıyla güvence hesabından tazminat talep edebilir.

Trafik kazasında vefat edenin yaşı, geliri ve desteğinden mahrum kalanların yaşı ve vefat edenle akrabalık derecesi gibi hususlar belirlendikten sonra PMF tablosuna göre muhtemel ömürleri göz önüne alınarak aktüer hesaplama yöntemiyle tazminat hesaplanır. Tek taraflı trafik kazasında kusurlu sürücü hariç ölenin yakınları dava yoluyla veya sigortaya başvurmak suretiyle tazminat talebinde bulunabilirler.  

BEDENSEL ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

Trafik kazası nedeniyle yaralanma, organ veya uzuv kaybı yada efor kaybına sebebiyet vermesi halinde kazanın meydana gelmesinde kusurlu taraftan geçici ve sürekli nitelikte zararları için tazminat talebinde bulunabilir.  Yaralanmanın niteliği, iyileşme süresi ve çalışma gücü kaybı göz önünde tutularak davacının gelir durumu, tarafların kusurlarına binaen tazminat hesaplaması yapılır.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Destekten yoksun kalmaya veya bedelsel zarara neden olan olay hakkında tazminat davası ile beraber yaralanmanın kişi varlığına ve vücut bütünlüğüne saldırı oluşturması ve yaralanma ve ölümün davacına manen üzüntü veya acıya sebebiyet vermesi nedeniyle manevi tazminat isteminde bulunabilir.

MADDİ HASARLI

TRAFİK KAZALARINDAN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLAR

 

MADDİ HASARA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI

Kazada kusuru bulunmayan veya daha az kusurlu iseniz trafik kazası nedeniyle aracınızda meydana gelen hasarın tamiri için yaptığınız masrafları kazaya karışan diğer taraftan tahsil edebilirsiniz. Kaza sonrasında sigorta şirketi başvurunuzu çeşitli nedenlerle ret etmiş olması sigorta şirketini, karşı taraf araç sahibi ve sürücüsünü sorumlu olmaktan kurtarmamaktadır. Ayrıca kazanın meydana gelmesine etki eden diğer faktörlerde (belediye, karayolları, yüklenici firma, kazaya karışan üçüncü araç, yaya) mevcut ise bunlardan da kusur oranına göre tazminat talebinde bulunmak pekâlâ mümkündür.

 Zararın tahsili ve ispatı için gerekli evrak: kaza tutanağı, sigorta şirketince ret edildiğine dair yazılı cevabı, hasarı gösteren fotoğraflar, araç tamir teklif formu, kaza yerini gösteren fotoğraflar, ticari araç ise son bir yıllık faturalar yeterlidir.

DEĞER KAYBI VE MAHRUM KALINAN KAR

Kazada kusuru bulunmayan veya daha az kusurlu sürücü aracında meydana gelen değer kaybını karşılamak üzere kazaya karışan diğer taraftan talepte bulunabilir. Araç değer kaybı hesaplamasında aracın: üretim yılı, hasar geçmişi ve niteliği, kilometresi,  marka ve model bilgisi, trafiğe çıkış tarihi, pazar değeri bu hesaplamaya etki eden faktörlerdir. Bu dava ile birlikte aracın tamir süresince kullanımından mahrum kalınması, ticari iş yapan vasıta olması veya tamir süresinde zarara uğranıldığından bahisle talep de bulunabilmek mümkündür.

 

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SORUMLULUK