İcra-iflas Hukuku

Büromuz 2004 sayılı İcra ve İflas kanunu kapsamınca yerli ve yabancı, gerçek ve ya tüzel kişi müvekkillerimizin haklarını imar ve tesis üzere avukatlık ve danışmanlık hizmetini sonuç alma odaklılık perspektifiyle sunmaktadır. İcra ve iflas hukukunda bugün pratik hayattaki mesele sonuç almak, alacağı tahsil etmektir ve bu husus ciddi tecrübe ve becerileri haiz olmayı gerektirir. Bu bakımdan büromuz icra ve iflas hukukunda ihtisas sahibi, tecrübeli ve geniş ekibiyle hali hazırda icra ve iflas hukukundaki sorunların üstesinden gelmişve büyük oranda sonuç alır durumdadır.

İcra ve iflas hukukunda ihtisas sahibi ve geniş bir kadro ile;

  • Alacak tahsili
  • icra ve iflas işlemlerinin takibi
  • İcra ve ya iflas süreçlerine ilişkin davalar
  • Haciz
  • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
  • Borçtan Kurtulma, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
  • İstihkak Davası
  • Rehin
  • İpotek işlemleri
  • İflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi ve diğer bütün işlemler ile ilgili hukuki destek sağlamaktayız.