İş ve Tazminat Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku sürekli yenilenen mevzuatı sebebiyle ciddi bir takibi, pratik uzmanlaşmayı ve tecrübeyi elzem kılmış bir alandır. Bu bağlamda alanın öznelleşmiş koşullarını içselleştirmiş, sürekli pratik ve iç-dış eğitimler ile beslenen ekibimiz tüm Türk İş Hukuku kapsamındaki dava ve işlemleri çözmeye muktedir altyapısıyla hizmet vermektedir.

İşe iade davaları; kıdem, ihbar, ücret ve fazla mesai alacaklarına ilişkin tazminat davaları asgari süreçte başarıyla çözümlenmektedir.

İş kazalarına bağlı sürekli ve geçici iş göremezlik nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi amacıyla ikame edilecek maddi ve manevi tazminat davaları, ölümtazminatı istemi; iş ilişkisinin iş kazası ile sona ermesi hallerinde yine işçilik süresi gözetilerek hak edilmiş işçilik hak ve alacaklarının tahsili talep ve dava edilebilecektir.

Hali hazırda ekibimiz çeşitli sektörlerden çokça işçi ve işverenlerin vekilliğini yürütmekle uygulamaya hakim ve alanında uzmandır.