Blog

Müvekkillerimizin ve danışanlarımızın ihtiyaç duyduğu hukuki desteği sağlayabilmek adına, ülkemizdeki ve dünyadaki hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle, kendimizi sürekli olarak güncellemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktayız.

İş Hukuku

Kıdemli işçinin asgari ücretle çalıştırıldığı iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır....